Warszawa Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności Warszawa

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności, dokument o braku skazania za przestępstwa określone przepisami. Reasumując, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potrzebne jest dla pracownika wg. wymogów i zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy. Ponadto informacja z KRK Warszawa potrzebna jest także dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i podmiotu zbiorowego (spółki).

Krajowy Rejestr Karny

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie

ul. Czerniakowska 100, 00-450 Warszawa.


Ponadto:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie

Sąd Okręgowy, ul. Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborz, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.


Tutaj możesz uzyskać zaświadczenie o niekaralności do pracy czy urzędu dla osoby lub przedsiębiorcy !

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego przez Internet

Jeśli nie masz możliwości udać się osobiście do Sądu w Warszawie, zamów online zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego przez internet.

  • Aktualna informacja z KRK o niekaralności lub karalności osoby,

zaświadczenie o niekaralności osoby

  • Informacja z KRK o niekaralności podmiotu zbiorowego – czyli spółki,

zaświadczenie o niekaralności osoby

Aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy

Każdy pracodawca zatrudniając przyszłego pracownika, wymaga aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Osoba przyjmowana do pracy potwierdzając swoją niekaralność czyli brak skazania, ma duże prawdopodobieństwo na znalezienie zatrudnienia. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla nauczyciela, pracownika samorządowego, wychowawcy, trenera.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla przedsiębiorcy i spółki

Obecne ustawy stawiają coraz więcej wymogów dla przedsiębiorców, głównie przez wpisy do rejestrów prowadzonych działalności, ponadto do zezwoleń, licencji. Dlatego też, każdy przedsiębiorca wpisując swoją firmę do rejestru w Warszawie, musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. Dotyczy to również podmiotów zbiorowych czyli wszystkich spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Objęte są zatem spółki z o.o., komandytowe, spółki jawne oraz akcyjne. Reasumując, podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa, które go dotyczą.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Warszawa miasto, ponadto dzielnice, gminy:

Czerniaków, Bemowo, Bielany, Białołęka, Muranów, Marymont, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Włochy, Wola, Żoliborz, Ursynów, Ursus, Centrum, Izabelin, Łomianki, Marki, Piaseczno, Legionowo, Otwock, Raszyn, Janki, Zielonka.

Podsumowując: