Cennik

Zaświadczenie o niekaralności Cena – koszt zaświadczenia z KRK

ZAMÓW Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego osoby – 100 zł

zaświadczenie o niekaralności osoby

(koszt dokumentu zawiera opłaty sądowe i koszty uzyskania zaświadczenia z KRK  30 zł , opłatę sądową 30 zł , skarbową,  koszt pełnomocnictwa 17 zł netto)

ZAMÓW Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego podmiotu zbiorowego – 100 zł

zaświadczenie o niekaralności osoby

(koszt dokumentu zawiera opłaty sądowe i koszty uzyskania zaświadczenia z KRK – 30 zł , opłatę sądową 30, skarbową, koszt pełnomocnictwa 17 zł netto)

Oryginalne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) zwane jako zaświadczenie niekaralności lub karalności osoby, firmy, spółki wydawane jest w formie papierowej, zawierające wymagane pieczęcie Sądowe Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby do pracy lub dla przedsiębiorcy do urzędu. Reasumując, jest to niezbędny dokument prawny wymagany przez pracodawców i urzędy.

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym, korzystający z usług serwisu zamawiając dokument, zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa do uzyskania zaświadczenia z KRK i wysyłki na wskazany adres.

 

Pełnomocnik Ustawowy

Zgodnie z przepisami pełnomocnik ustawowy przysługuje każdemu obywatelowi.


Pełnomocnikiem może zostać dowolna osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo można zlecić dowolnej osobie, która będzie reprezentować osobę w Urzędzie, Sądzie lub prowadzić sprawę.

Pełnomocnik wykonujący zlecenie ma prawo do pobierania dokumentów urzędowych, reprezentację w Urzędzie, Udziału w wyborach, Rozprawach Sądowych, Składania wniosków i odbiór zaświadczeń. Pełnomocnictwo ustala się indywidualnie z określeniem rodzaju czynności wykonywanych przez pełnomocnika.

Zamów pełnomocnika >>