Pełnomocnik Ustawowy

Ustal pełnomocnika ustawowego i uzyskaj dodatkową pomoc w Urzędzie.

Zgodnie z przepisami pełnomocnik ustawowy przysługuje każdemu obywatelowi.

Pełnomocnikiem może zostać dowolna osoba fizyczna w tym także Mąż, Żona, Brat, Siostra bez dodatkowych kosztów pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można zlecić dowolnej osobie, która będzie reprezentować osobę w Urzędzie, Sądzie, prowadzić sprawę.

Pełnomocnik wykonujący zlecenie ma prawo do pobierania dokumentów urzędowych, reprezentację w Urzędzie, udziału w wyborach, Rozprawach Sądowych. Pełnomocnictwo ustala się indywidualnie z określeniem rodzaju czynności wykonywanych przez pełnomocnika.