Zaświadczenie z KRK dla podmiotu

Formularz zamówienia na oryginalne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej z pieczęcią Sądu dla podmiotu zbiorowego wpisanego do KRS (np. sp. z o.o., Sp. k. Sp. Jawna, Spółka Akcyjna).